Voorwaarden tegemoetkoming zorgkosten WIHW 2017

  • Uw gezinsinkomen is niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm (zie inkomenstabel);
  • U heeft het volledige eigen risico van de zorgverzekering betaald; of
  • U betaald een bijdrage voor een voorziening in het kader van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning of de Wlz (Wet langdurige zorg) of
  • U heeft een indicatie voor intensieve ondersteuning vanuit Jeugdhulp voor uw ten laste komend kind; of
  • U bent in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder of passagier hebt.

Inkomen tot en met 130% van de bijstandsnorm. De inkomensgrenzen vindt u in de inkomenstabel.  Eventueel vermogen blijft buiten beschouwing.

Leefsituatie

 Netto inkomen per maand  exclusief vakantiegeld

Gehuwden/samenwonenden AOW gerechtigde leeftijd

 € 1.883

Alleenstaande (ouder) AOW gerechtigde leeftijd

 € 1.377

Gezin of samenwonende

 € 1.750

Alleenstaande (ouder)

 € 1.225

Gehuwden/samenwonenden in inrichting

 €    708

Alleenstaande (ouder) in inrichting

 €    432

U bent hier:Home | Extra's bij laag inkomen | Voorwaarden tegemoetkoming zorgkosten WIHW 2017
Deel deze pagina

J. vd Heijdenstr. 11, 3261 LE Oud-Beijerland
Beetsstraat 7C, 3261 PL Oud-Beijerland
088-6471 100  
info@wi-hw.nl 
Openingstijden