Hoogwaardig Handhaven

Eén van de taken van WIHW is te controleren of iedereen die een uitkering aanvraagt of reeds ontvangt daar ook recht op heeft.  Het doel van Hoogwaardig handhaven is  fraude met uitkeringen effectief te bestrijden maar vooral ook om te proberen fraude te voorkomen.

Wanneer krijgt u te maken met Hoogwaardig Handhaven
Iedereen die een uitkering van WIHW ontvangt krijgt in meerdere of mindere mate te maken met Hoogwaardig Handhaven.

Het voorkomen van fraude

Zowel bij de start van de uitkering als gedurende  de looptijd van de uitkering  wordt u uitgebreid geïnformeerd over uw rechten en plichten zodat u precies weet wat er van u wordt verwacht en wat u van ons kunt verwachten. Erg belangrijk is dat u elke verandering in uw situatie, die van belang kan zijn voor uw recht op uitkering of voor de hoogte van het bedrag dat u ontvangt, direct moet melden. Twijfelt u of iets is toegestaan of weet u niet zeker of een bepaalde wijziging van belang is voor de uitkering neem dan in ieder geval even contact op met WIHW. U kunt daarmee veel problemen voorkomen.

Het bestrijden van fraude

In Nederland bestaat het Inlichtingenbureau dat voor alle gemeenten vergelijkingen uitvoert van de bijstandsuitkeringen met andere organisaties, bijvoorbeeld andere gemeenten, het UWV, studiefinanciering, werkgevers etc. De hieruit komende samenloopsignalen worden door WIHW altijd onderzocht om na te gaan of er sprake is van fraude. In sommige gevallen kan aan u worden gevraagd om nadere gegevens te verstrekken. Wordt er fraude geconstateerd of is er een zeer sterk vermoeden van fraude dan kan ook de Toezichthouder  worden ingeschakeld.

Naast deze samenloopsignalen kan WIHW ook rechtmatigheidscontroles uitvoeren.  Dit betekent dat er gecontroleerd wordt of u (nog) recht heeft op een uitkering. Ook kan er in bepaalde situaties aan u een huisbezoek worden gebracht om uw leefsituatie te beoordelen.

En hoe zit het met de privacy?

Alle registraties die te maken hebben met de verstrekking van bijstandsuitkeringen vallen onder de Wet bescherming persoonsregistraties. Dit betekent dat WIHW zeer zorgvuldig met uw privacy moet omgaan. Daarom wordt ook precies verteld op welke manier WIHW uw gegevens controleert. Als er sprake is van een serieuze verdenking van fraude dan wordt de Toezichthouder  ingeschakeld om het onderzoek verder uit te voeren. Er kan dan sprake zijn van heimelijke waarneming. Dat wil zeggen dat er gegevens worden nagegaan zonder dat u daarvan op de hoogte bent. Op landelijk niveau is een richtlijn (gedragscode) voor heimelijke waarneming tot stand gekomen in goed overleg met het College bescherming persoonsgegevens. WIHW houdt zich aan deze gedragscode. Na afloop van het onderzoek, wordt u op de hoogte gebracht van het gehouden onderzoek.

U bent hier:Home | Inkomen | Hoogwaardig Handhaven
Deel deze pagina

J. vd Heijdenstr. 11, 3261 LE Oud-Beijerland
Beetsstraat 7C, 3261 PL Oud-Beijerland
088-6471 100  
info@wi-hw.nl 
Openingstijden