Hoogte van de uitkering

Hoe hoog uw bijstandsuitkering is, hangt af van uw leeftijd en van uw woonsituatie.

Sinds 1 januari 2015 is de regel: hoe meer mensen in een huis wonen, hoe lager hun bijstandsuitkering. Want als er meer personen in een huis wonen,  kunnen ze de kosten delen. Daarom heet dit de kostendelersnorm.

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm geldt voor volwassenen die samen een woning delen. Dit heet een meerpersoonshuishouden: een huishouden dat bestaat uit meerdere personen. Het maakt voor de kostendelersnorm niet uit of u getrouwd bent. Of familie van elkaar bent. Of waarom u samen in een huis woont. Voor alle meerpersoonshuishoudens geldt de kostendelersnorm.

Hoe werkt de kostendelersnorm?

Hoe meer volwassen huisgenoten er in een meerpersoonshuishouden zijn, hoe lager de bijstandsuitkering voor de mensen met een uitkering.

Wie tellen er niet mee voor de kostendelersnorm?

Niet alle volwassenen tellen niet mee voor de kostendelersnorm. De volgende huisgenoten tellen niet mee:

  • jongeren tot 21 jaar
  • studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000)
  • leerlingen die een beroepsbegeleidende leerweg volgen (BBL-studenten)
  • meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op de Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (WTOS)
  • kamerbewoners met een commercieel huurcontract

Op het overzicht Kostendelersnorm kunt u zelf zien hoeveel geld u per maand krijgt.

Let op: u kunt aan onderstaande bedragen geen rechten ontlenen.

Uw huishouden Bijstandnorm inclusief vakantiegeld Bijstandnorm exclusief vakantiegeld
Tweepersoons € 708,66 € 673,23
Driepersoons € 614,17 € 583,46
Vierpersoons € 566,93 € 538,58
Vijfpersoons € 538,58 € 511,65


Bent u geen kostendeler?

Bent u geen kostendeler dan kunt u op het overzicht bijstandsnormen zien hoeveel geld u per maand krijgt. U vindt het overzicht hieronder. 

Bijstandsnormen voor personen (geen kostendelers) van 18 t/m 20 jaar:

Bijstandsnorm
inclusief vakantiegeld
Bijstandsnorm
exclusief vakantiegeld
18 t/m 20 jaar
(alleenstaande of
alleenstaande ouder)
€ 244,91 € 232,66


Bijstandsnormen voor personen (geen kostendelers) van 21 jaar tot de AOW-leeftijd: 

Bijstandsnorm
inclusief vakantiegeld
Bijstandsnorm
exclusief vakantiegeld
Gezin of samenwonenden
100% van het minimumloon
€ 1.417,32 € 1.346,45
Alleenstaande (ouder)
70% van het minimumloon
€ 992,12 € 942,41
U bent hier:Home | Inkomen | Hoogte van de uitkering
Deel deze pagina

J. vd Heijdenstr. 11, 3261 LE Oud-Beijerland
Beetsstraat 7C, 3261 PL Oud-Beijerland
088-6471 100  
info@wi-hw.nl 
Openingstijden