Bijdrage Schoolkosten basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Basisonderwijs

Kinderen op de basisschool tot en met groep 7 kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van €50,- per kalenderjaar.
Kinderen op de basisschool in groep 8 kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van € 100,- per kalenderjaar.

Voortgezet onderwijs

Als uw kind voor het eerst naar het voortgezet onderwijs (brugklasser) gaat, zijn er veel kosten. Denk aan een schooltas, gymkleding, smartphone, een rekenmachine, een atlas en woordenboeken. De eenmalige bijdrage voor deze kosten is € 300,-. Voor opvolgende jaren voortgezet onderwijs is een jaarlijke bijdrage van €50,- mogelijk.

Als uw kind in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs aantoonbaar huiswerkbegeleiding nodig heeft kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage van € 50,- per maand. (maximaal zes maanden)

Indien uw kind aantoonbaar tweetalig voortgezet onderwijs volgt, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van € 250,- per kalenderjaar.

Wilt u weten of u recht heeft op deze bijdrage?

Lees dan de voorwaarden voor bijdrage in schoolkosten of bel 088-6471100 voor meer informatie.

U bent hier:Home | Extra's bij laag inkomen | Bijdrage Schoolkosten basisonderwijs en voortgezet onderwijs
Deel deze pagina

J. vd Heijdenstr. 11, 3261 LE Oud-Beijerland
Beetsstraat 7C, 3261 PL Oud-Beijerland
088-6471 100  
info@wi-hw.nl 
Openingstijden